Τι ειναι η ακτινοχειρουργικη gamma knife ;

Η πλέον εξελιγμένη τεχνολογία κατά του καρκίνουΗ Ακτινοχειρουργική με το Gamma Knife ή χειρουργική χωρίς νυστέρι αποτελεί μια εναλλακτική μορφή θεραπείας έναντι της ανοιχτής χειρουργικής κρανιοτομίας.

Η θεραπευτική αυτή μέθοδος, υλοποιεί στο μέγιστο την βασική φιλοσοφία της ακτινοθεραπείας, μειώνοντας στο ελάχιστο την επιβάρυνση των φυσιολογικών ιστών κατά την επικέντρωση υψηλής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο στόχο.


Δεν αφαιρεί τον στόχο αλλά καταστρέφει το DNA των κυττάρων πού χάνουν την ικανότητα αναπαραγωγής ,λύονται και απομακρύνονται με την βοήθεια του αμυντικού συστήματος.